Aktualności 

Biuro Projektu znajduje się na II piętrze w budynku A33
Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Zapraszamy w godzinach 1000-1300


Unsplashed background img 1
 •  2019-09-19 
  PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DLA STUDENTÓW W2  do ...

  PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DLA STUDENTÓW W2  do projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego na:

  - certyfikowane szkolenie z technik wspomagania realizacji pracy projektowej wg metodologii TRIZ

  Celem wsparcia oferowanego Uczestnikom/Uczestniczkom projektu jest zapoznanie uczestników z podstawami metody TRIZ i jej narzędziami dla potrzeb inżynierskich

  Wsparcie skierowane jest do studentów/studentek czterech ostatnich semestrów I stopnia i wszystkich studentów II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Zajęcia zaplanowane są w dniach 5, 12,19,26.10.2019 oraz 9.11.2019 r. w godzinach 9.00-15.00

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 pażdziernika 2019 r. do godz.12.00 w Biurze Projektu, które mieści się w budynku A33 (Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej) wejście A, II piętro.

  Więcej informacji w Regulaminie projektu oraz zasadach rekrutacjiFormularz zgłoszeniowy studenta/studentki należy wydrukować w kolorze, wypełnić niebieskim tuszem a następnie złożyć w Biurze Projektu. Formularz dostępny jest także w Biurze Projektu.

 •  2019-09-15 
  W dniu 16.09 ruszyła rekrutacja na intensywne, certyfikowane SZKOLENIE Z GRYWALIZACJI przeznaczone dla nauczyci...

  W dniu 16.09 ruszyła rekrutacja na intensywne, certyfikowane SZKOLENIE Z GRYWALIZACJI przeznaczone dla nauczycieli akademickich.

  Grywalizacja to zespół technik pozwalających na wykorzystanie schematów i mechanizmów znanych z gier w celu poprawy zaangażowania nawet w codziennych aktywnościach. Wykorzystywana jest już powszechnie w biznesie ale warto ją również szerzyć w zajęciach grupowych, standardowych aktywnościach dydaktycznych czy nawet jako zamiennik egzaminów, zaliczeń i testów.

  Termin szkolenia: 25-27.09.2019, w godzinach: 08:30-16:00 (w tym godzinna przerwa), łącznie 30 godzin.

  Miejsce szkolenia: Fabryka Inżynierów XXI w., (sala 103, piętro I) Osoba prowadząca szkolenie: mgr inż. Cezary Graul, firma Cegra (http://edu.cegra.pl/), ekspert w zakresie nowoczesnych metod kształcenia takich jak: grywalizacja, e-learning, blended learning czy Design Thinking.

  Warsztaty z Grywalizacji będą obejmowały miedzy innymi:

  -różnice i podobieństwa między grą a grywalizacją,

  -grywalizację jako narzędzie do zmiany postaw i zachowań,

  -sposoby motywowania i nagradzania,

  -grywalizację w procesie kształcenia studentów,

  -urządzenia mobilne w grywalizacji,

  -metodykę tworzenia scenariuszy,

  -narzędzia projektowania grywalizacji.

  Uczestnicy warsztatów muszą zaimplementować kompetencje zdobyte w trakcie odbytego szkolenia w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (I lub II stopnia studiów) w wymiarze co najmniej jednego semestru. Raport potwierdzi wykorzystanie zdobytych kompetencji dydaktycznych.

  Rekrutacja na szkolenia trwa do 23.09.2019 do godziny 12:00.

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w Biurze Projektu, ul. Żeromskiego 116, budynek A33. O wynikach rekrutacji kandydaci będą informowani drogą mailową w dniu 23.09.2019 po godzinie 14.00.

  Więcej informacji- w zasadach rekrutacji oraz u koordynatora ds. merytorycznych szkoleń kadr dydaktycznych mgr inż Krzysztofa Jastrzębskiego , telefon: 662567657, e-mail: krzysztof.jastrzebski@p.lodz.pl.

   

 •  2019-07-02 
  NOWY ANGLOJĘZYCZNY KIERUNEK II STOPNIA na WIPOŚ PŁ Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska u...

  NOWY ANGLOJĘZYCZNY KIERUNEK II STOPNIA na WIPOŚ PŁ

  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska uruchamia nowy kierunek studiów II stopnia prowadzony całkowicie w języku angielskim o nazwie Energy Systems in the Built Environment.

  Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami oceny efektywności energetycznej, rozwiązań w zakresie inteligentnych budynków i miast oraz szeroko pojętymi metodami pozyskiwania i wydatkowania energii w przestrzeni miejskiej. Na ESBE mogą aplikować absolwenci z tytułem inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędnym.

  W trakcie 3-semestralnych studiów będzie można zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla inteligentnych miast spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju. Studenci będą uczyć się m.in., jak za pomocą nowoczesnych technik symulacji komputerowych obliczyć zapotrzebowanie na energię i możliwość jej produkcji z użyciem odnawialnych źródeł energii. Będą poznawać technologie zasilania budynków i całych osiedli tak, aby spełniły one kryteria gospodarki niemal zero-energetycznej i niskoemisyjnej.

  Absolwenci po tym kierunku mogą znaleźc pracę np. w przedsiębiorstwach z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii, firmach zajmujących się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii w kraju i na świecie.

  Więcej szczegółów związanych z programem kształcenia można znaleźć w wyszukiwarce kierunków, w ulotce informacyjnej oraz na stronie internetowej Wydziału.

  Kierunek jest realizowany w ramach projektu  Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 •  2018-09-01 
  UWAGA!!! Formularze zgłoszeniowe należy drukować w kolorze.   ...

  UWAGA!!! Formularze zgłoszeniowe należy drukować w kolorze.    

  Zapraszamy codziennie w godz. 10-13.

insert_drive_file Historia aktualności

 O projekcie 

Unsplashed background img 2

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018 i potrwa do 31 lipca 2022. Wartość projektu wynosi 13 162 101,81 zł, w tym 11 093 019,41 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Łódzką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany poprzez działania w trzech modułach:
▪ moduł programów kształcenia;
▪ moduł podnoszenia kompetencji studentów;
▪ moduł zarządzania uczelnią w tym działania podnoszące kompetencje kadr dydaktycznych oraz kierowniczych i administracyjnych uczelni;.
Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji 1737 studentów z 9 wydziałów Mechanicznego; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Chemicznego; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów; Biotechnologii i Nauk o Żywności Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; Zarządzania i Inżynierii Produkcji; Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Podniesione zostaną kompetencje kadr PŁ w zakresie: języka angielskiego, dydaktyki, e-learningu, umiejętności prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze, językowe, z zakresu zarządzania projektami, transferu technologii oraz coachingu i mentoringu. Programem objętych zostanie 151 pracowników kadry dydaktycznej oraz 150 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej. Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez wprowadzenie narzędzi informatycznych. Planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

 Rekrutacja 

Unsplashed background img 2

Rekrutacja do projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej ma charakter ciągły i będzie prowadzona w kilku turach. Terminy naborów do projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności. W przypadku niezebrania pełnych grup Uczelnia zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę okresu rekrutacji. Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem jak i zasadami rekrutacji poszczególnych wsparć.

PROCES REKRUTACJI

 
krok

looks_one

 Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji 

▪ wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zgodnie z przynależnością do grupy docelowej
Formularz zgłoszeniowy studenta/studentki
Formularz zgłoszeniowy kadra administracyjna
Formularz zgłoszeniowy kadra dydaktyczna

▪ złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu

 
krok

looks_two

 Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych 

▪ weryfikacja formalna i/lub merytoryczna dokumentów
▪ powiadomienie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną osób zakwalifikowanych do projektu

 
krok

looks_3

 Złożenie dokumentów uczestnictwa w projekcie 

▪ wypełnienie i podpisanie Umowy uczestnictwaFormularza danych osobowych
▪ podpisanie Oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku

 Harmonogram zajęć 

Unsplashed background img 2
 • Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura, realizowane w języku angielskim
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Studia Architektura w języku angielskim1/20182018-10-082020-06-30wg. planu zajęćW6
 • Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Electrical Engineering, realizowane w języku angielskim
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  studia Electrical Engineering1/20182018-10-012022-02-28wg. planu zajęćW2
 • Cykl szkoleniowy dla studentów W1
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  zadania praktyczne w formie projektowej IPG1/20192019-04-052019-06-30ustalane na bieżącoW1
  wizyta studyjna1/20192019-05-242019-05-247-16Famot Pleszew
  wizyta studyjna1/20192019-06-142019-06-147-16Nowa Sól
  kurs SEP1/20192019-06-252019-06-269-17Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, s 407
 • Projekty realizowane w przedsiębiorstwach dla studentów W2
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  PBL1/2018 - Polsource2018-10-302019-03-15ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL1/2018 - ZF2018-11-072019-03-15ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL1/2018 - Comarch2018-11-082019-03-15ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL2/2019 - Orange2019-04-012019-09-30ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL2/2019 - HTD2019-04-012019-09-30ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL2/2019 - TT2019-04-022019-09-30ustalane na bieżącow siedzibie firmy
  PBL2/2019 - Polsource2019-04-042019-09-30ustalane na bieżącow siedzibie firmy
 • Wizyty studyjne dla studentów W3
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  wizyta studyjna dla studentów W31/20182018-11-262018-11-27wizyta całodniowaprzedsiębiorstwa w Puławach
 • Warsztaty dla studentów W3
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 1/2018 blok I2018-12-032018-12-039.00-18.00W3, sala 3
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 3/2018 blok II2018-12-032018-12-039.00-17.00W3, sala 1
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 1/2018 blok II2018-12-042018-12-049.00-17.00W3, sala 1
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 2/2018 blok I2018-12-042018-12-049.00-18.00W3, sala 3
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 4/2018 blok III2018-12-042018-12-049.30-17.30W3, sala 420
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 2/2018 blok III2018-12-052018-12-059.30-17.30W3, sala 420
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 3/2018 blok I2018-12-052018-12-059.00-18.00W3, sala 3
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 4/2018 blok II2018-12-052018-12-059.00-17.00W3, sala 1
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 2/2018 blok II2018-12-062018-12-069.00-17.00W3, sala 1
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 3/2018 blok III2018-12-062018-12-069.30-17.30W3, sala 420
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 4/2018 blok I2018-12-062018-12-069.00-18.00W3, sala 3
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 1/2018 blok III2018-12-072018-12-079.30-17.30W3, sala 420
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 3/2018 blok IV2018-12-172018-12-179.00-17.00W3, sala 420/421
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 4/2018 blok IV2018-12-182018-12-1810.00-18.00W3, sala CH1
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 1/2018 blok IV2018-12-192018-12-199.00-17.00W3, sala 420/421
  warsztaty z chemii analitycznejgrupa 2/2018 blok IV2018-12-202018-12-209.00-17.00W3, sala 420/421
  warsztaty z mikroskopii i spektroskopii molekularnej1/20192019-06-242019-06-249.00-19.00budynek C2, s. 226
  warsztaty z mikroskopii i spektroskopii molekularnej1/20192019-06-252019-06-2510.00-19.30budynek C2, s. 226
  warsztaty z mikroskopii i spektroskopii molekularnej1/20192019-06-262019-06-2609.00-19.30budynek C2, s. 226
  warsztaty z mikroskopii i spektroskopii molekularnej1/20192019-06-272019-06-2709.00-19.00budynek C2, s. 226
 • Warsztaty dla studentów W4
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  warsztaty1/20192019-04-162019-05-31ustalane na bieżącoW4, kreślarnia 4
 • Warsztaty CPTED dla studentów W6
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  warsztaty CPTEDgrupa 1/20182018-10-182018-10-199.00-17.00W6, s.313
  warsztaty CPTEDgrupa 2/20192019-05-132019-05-159.00-13.00W6, sala 312
 • Warsztaty z praktykami dla studentów W6
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Warsztaty z praktykami1/20192019-01-162019-01-1610.00-13.00W6, sala 250
  Warsztaty z praktykami1/20192019-01-172019-01-1710.00-13.00plac budowy, ul. Lodowa 103
  Warsztaty z praktykami2/20192019-05-242019-05-2512.00- 18.00Zatoka Sportu
 • Warsztaty BIM dla studentów W6
 • Szkolenia BIM dla studentów W6
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  szkolenie BIM1/20192019-03-162019-03-179.00-17.00W6, sale 408-409
  szkolenie BIM2/20192019-04-132019-04-149.00-17.00W6, sale 408-409
  szkolenie BIM3/20192019-06-012019-06-029.00-17.00W6, sale 408-409
 • Szkolenia z projektowania i budowania oprogramowania dla studentów W7
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  szkolenie z projektowania1/20192019-02-202019-03-28ustalane na bieżąceW7
 • Szkolenia z prowadzenia projektów dla studentów W7
 • Szkolenia z testowania oprogramowania dla studentów W7
 • Szkolenia z zarządzania wymaganiami dla studentów W7
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  szkolenia z zarządzania wymaganiami1/20192019-03-282019-05-31ustalane na bieżącoW7
 • Szkolenia z zarządzania usługami dla studentów W7
 • Kurs aktuarialny dla studentów W7
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  kurs aktuarialnygrupa 1/20192019-04-012019-05-31ustalane na bieżącoW7
 • Kurs analizy danych dla studentów W7
 • Certyfikowane kursy z języka angielskiego na poziomie B2/C1 dla studentów PŁ
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Język angielski dla studentów1/2018 2018-11-232019-12-1215.00-17.15Centrum Językowe, sala 4
  Język angielski dla studentów2/2018 2018-11-302019-12-1916.00-18.15Centrum Językowe, sala 24
  Język angielski dla studentów1/20192019-03-192020-02-2918.15-20.30Centrum Językowe, sala 7
  Język angielski dla studentów5/20192019-03-212020-02-2917.00-19.15Centrum Językowe, sala 4
  Język angielski dla studentów2/20192019-03-252020-02-2918.15-20.30Centrum Językowe, sala 3
  Język angielski dla studentów3/20192019-03-252020-02-2919.00-21.15Centrum Językowe, sala 12
  Język angielski dla studentów4/20192019-03-262020-02-2916.00-18.15Centrum Językowe, sala 3
 • Kursy językowe dla kadry administracyjnej
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Język angielski dla kadry administracyjnejgrupa 3/2018/A2018-10-162019-06-2510.00-12.15 Centrum Językowe, sala 17
  Język niemiecki dla kadry administracyjnejgrupa 1/2018/A2018-10-172020-06-2913.15-15.30Centrum Językowe, sala 29
  Język angielski dla kadry administracyjnejgrupa 1/2018/A2018-10-182019-06-279.50-12.20 Centrum Językowe, sala 30
  Język angielski dla kadry administracyjnejgrupa 2/2018/A2018-10-192019-06-288.30-10.45 Centrum Językowe, sala 29
  Język angielski dla kadry administracyjnejgrupa 2/2018/B2018-10-192019-06-279.45-12.00 Centrum Językowe, sala 11
  Język angielski dla kadry administracyjnejgrupa 1/2018/B2018-10-252019-06-2710.00-12.15 Centrum Współpracy Międzynarodowej, sala 6
 • Szkolenia miękkie dla kadry administracyjnej
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimigrupa 1/20182018-12-032018-12-059.00-16.00CTI, sala 411
  szkolenie z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemugrupa 1/2018 2018-12-062018-12-079.00-16.00CTI, sala 309
  szkolenie z jakości obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)grupa 1/20182018-12-102018-12-119.00-16.00CTI, sala 309
  szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimigrupa 1/20192019-01-112019-01-159.00-16.00CTI, sala 411
  szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimigrupa 2/20192019-01-232019-01-259.00-16.00CTI, sala 411
  szkolenie z jakości obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) grupa 1/20192019-02-042019-02-059.00-16.00CTI, sala 309
  szkolenie z jakości obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)grupa 2/20192019-04-082019-04-099.00-16.00CTI, sala 309
  szkolenie z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemugrupa 1/20192019-05-132019-05-149.00-16.00CTI, sala 309
  sszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimigrupa 3/20192019-05-292019-05-319.00-16.00CTI, sala 411
 • Kursy językowe dla kadry dydaktycznej
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Język angielski dla kadry dydaktycznejgrupa 2/20192019-04-042020-02-2712.00-14.15 CJ, sala 15
  Język angielski dla kadry dydaktycznejgrupa 1/20192019-04-092020-02-278.30-10.45 CJ, sala 9
 • Szkolenia z zarządzania projektami dla kadry administracyjnej
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Certyfikowane szkolenie1/20192019-04-082019-05-299.00-16.00CTI, sala 411
  Certyfikowane szkolenie2/20192019-05-212019-06-269.00-16.00CTI, sala 411
  Niecertyfikowane szkolenie1/20192019-06-042019-06-129.00-16.00CTI, sala 411
  Niecertyfikowane szkolenie2/20192019-06-172019-06-289.00-16.00CTI, sala 411
 • Szkolenia zagraniczne dla kadry dydaktycznej
  Nazwa wsparcia/działaniaGrupaData rozpoczęciaData zakończeniaGodziny realizacjiMiejsce realizacji
  Specjalistyczne szkolenie zorientowane na studenta1/20192019-07-152019-07-23ustalane z prowadzącymiOlin College
  Kurs Language Improvement for Teachers nta1/20192019-08-052019-08-16ustalane z prowadzącymiNorwich Institute for Language Education
Unsplashed background img 2

Rektor Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Unsplashed background img 2
person Z-ca kierownika projektu:

mgr Aleksandra Ebenryter

person Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej:

mgr Agnieszka Dębska

person Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr inż. Anna Żakowska-Sykuła

person Specjalista ds. obsługi administracyjnej:

dr inż. Agata Kaczorowska

person Specjalista ds. promocji projektu, monitoringu i informacji:

mgr Agnieszka Stożek

 

BIURO PROJEKTU

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
budynek A33, wejście A, II piętro
phone (42) 631 21 07
mail zpu1@info.p.lodz.pl

Wsparliśmy

 

school

0

studentów

 

question_answer

0

szkoleń

 

people

0

pracowników

 

all_inclusive

0

naukowców

Zorganizowaliśmy

 

local_library

0

certyfikowanych szkoleń   

 

schedule

0

godzin szkoleniowych   

 

business_center

0

spotkań z pracodawcami